PRIVACY POLICY JB CARDETAIL

U bent hier » Home » Privacy Policy

JB Cardetail Antwerpen

Onze Privacy Policy

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website bezoekt en/of van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring en onze dienstverlening verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van JB Cardetail. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Jouw gegevens zijn veilig, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden verkocht worden.

Deze privacy policy is het laatst aangepast op 25 Mei 2018.

JB Cardetail, gevestigd - Duboisstraat 36 te 2060 Antwerpen, Belgie - is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bescherming van je Privacy:

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website bezoekt en/of van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring en onze dienstverlening verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van JB Cardetail. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Jouw gegevens zijn veilig, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden verkocht worden.

Onze Contactgegevens:
JB Cardetail
Duboisstraat 36
2060 Antwerpen
+32 (0)3 233 63 63
info@jbcardetail.com
www.jbcardetail.com
Privacy verantwoordelijke:
Justyna Brys
justyna@jbcardetail.com

Jouw persoongegevens bij JB Cardetail

Hieronder geven we een zo volledige opsomming van hoe JB Cardetail persoonsgegevens verzamelt, opslaat en waarom. Als je een e-mail of contactformulier naar ons stuurt, of als je klant bij ons wordt verkrijgen we een aantal gegevens van je. We verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers en computers van JB Cardetail of die van een derde partij. Wij zullen de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevens: Wij verzamelen één of meerdere van volgende gegevens, afhankelijk van het doel waarvoor ze gebruik worden:

- Voornaam + achternaam
- Adres
- Postcode
- Plaats
- Land
- E-mailadres
- Bedrijfsnaam
- Btw-nummer
- Telefoonnummer of Skypeadres
- Voertuiggegevens

Met welk doel en hoe lang worden de persoonsgegevens gebruikt en bewaard?

 • Contact: Als je ons een e-mail stuurt of gebruik maakt van het contactformulier op de website, gebruiken we je naam en e-mailadres en/of telefoonnummer en eventueel enkele aanvullende gegevens die je zelf aan ons verstrekt om contact met je op te kunnen nemen voor het beantwoorden van jouw verzoek. Jouw persoonlijke gegevens die via het contactformulier worden verzonden worden niet op de website bewaard. Wel is het mogelijk dat we jouw berichten in onze e-mail applicatie bewaren en/of archiveren. JB Cardetail heeft een SSL-certificaat geïmplementeerd op haar website om bezoekers zo maximale veiligheid te bieden bij het versturen van persoonlijke gegevens via één van de online formulieren.
 • Wijzigingen: Jou te contacteren en informatie te verschaffen met betrekking tot wijzigingen van aangeboden diensten of producten.
 • Solliciteren: Als je bij ons solliciteert, gebruiken we je naam en e-mailadres en/of telefoonnummer om contact met je op te kunnen nemen. Mocht dat niet leiden tot een stage of baan bij ons, dan zullen we je gegevens hierover na maximaal 1 jaar verwijderen.
 • Nieuwsbrief: Op het moment van schrijven (mei 2018) maken wij nog geen gebruik van Nieuwsbrieven. Wanneer wij in de toekomst deze functionaliteit toevoegen zullen we je naam en e-mailadres gebruiken om je op de hoogte te houden van ons nieuws d.m.v. een digitale nieuwsbrief. Dit doen we uiteraard alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kan je ten alle tijden afmelden van de nieuwsbrief waarna wij jou met onmiddelijke ingang geen nieuwsbrieven meer versturen. Na jouw afmelding worden jouw persoonlijke gegevens na maximaal 1 maand verwijderd uit de verzendlijsten.
 • Offertes: Je naam, adres of bedrijfsgegevens, e-mailadres, website, telefoonnummer, skypeadres worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens worden tot 5 jaar na ons laatste contact bewaard.
 • Facturatie, Betaling & Aflevering: Als je klant bij ons bent, worden je naam, adres of bedrijfsgegevens, e-mailadres gebruikt om o.a. facturen te kunnen versturen of goederen en diensten bij je af te leveren. Om facturatie mogelijk te maken, zetten we jouw gegevens in ons intern administratiesysteem. Deze gegevens worden door onze wettelijke & fiscale bewaarplicht 7 jaar na onze laatste factuur bewaard.

Door de gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk als wettelijke verplichting en uiteraard ook voor de uitvoering van de overeenkomst.

Met wie delen we je persoonsgegevens (derden)?

JB Cardetail deelt persoonsgegevens niet met derden met uitzondering van dienstverleners welke wij gebruiken ten behoeve van onze eigen dienstverlening en/of voor de uitvoering van een overeenkomst. JB Cardetail heeft met deze derden verwerkersovereenkomsten afgesloten. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie/dienst en zullen niet verder verspreid worden. JB Cardetail blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De volgende partijen zijn hierbij van toepassing:

 • Nieuwsbrieven provider: Momenteel niet van toepassing
 • Website Beheerder: Commediant Webdesign bouwt, ondersteunt en onderhoudt onze website en bewaart enkele backups van onze website. Wij willen jou er nogmaals op wijzen dat er geen persoonlijke data wordt bewaard op de website. Desalniettemin gaat ook Commediant uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.
 • Hosting provider: Onze hosting werd geregeld door Commediant welke op haar beurt onze website host bij subverwerker Vimexx.be. Vimexx voldoet aan de wetten en regels betreffende de AVG/GDPR. Naast ondersteuning is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Vimexx het bijhouden van backups van onze website tot 60 dagen. Onze website zelf is zo ingericht dat er geen persoonlijke informatie wordt opgeslagen.
 • Communicatie provider(s): Met communicatiediensten zoals telefonie, e-mail, digitale communicatiediensten en post.
 • Diversen: Er zijn nog enkele bedrijven die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder bijvoorbeeld onze boekhouder en ***. Met al deze partijen hebben we ook verwerkersovereenkomsten afgesloten zodat duidelijk is dat ook zij verantwoord met jouw persoonsgegevens omgaan en beschermen.

JB Cardetail verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gevoelige gegevens en of gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jbcardetail.com, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Geautomatiseerde besluitvorming

JB Cardetail neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JB Cardetail) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JB Cardetail gebruikt op deze website functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analytics: Voor het bijhouden van statistieken en om ons websiteverkeer te analyseren maken we gebruik van Google Analytics. We hebben de instellingen van Google Analytics aangepast zodat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google.

Social Media buttons: In de toekomst kunnen op deze site knoppen opgenomen worden om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, verwijzen wij jou graag door naar de privacyverklaringen van Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Cookies zijn niet gevaarlijk. Ze kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Ze kunnen ook geen virus op uw computer plaatsen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JB Cardetail en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jbcardetail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

JB Cardetail wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JB Cardetail neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jbcardetail.com.

Wijzigingen aan de Privacy Policy.

JB Cardetail behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren je om met regelmaat de actuele Privacy Policy te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal JB Cardetail de websitebezoeker of onze klanten hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de website of in een aan de klant gerichte e-mail. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze Privacy Policy kunnen gericht worden aan info@jbcardetail.com.

Scroll to Top